HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Välkommen till HSO Södertälje Nykvarn

HSO,  Handikappföreningarns SamarbetsOrgan i Södertälje Nykvarn är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan med 16 kommunala handikappsföreningar i Södetälje som har cirka xx medlemmar tillsammans.  


Vår uppgift är att verka för våra medlemsorganisationers intressen, och att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med ... Målet är att ....