Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Håll i, håll ut - Håll avstånd!

Välkommen till Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn

Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan med 20 kommunala funktionshinderföreningar i Södetälje.


Vår uppgift är att verka för våra medlemsorganisationers intressen, och att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete.


Funktionsrätt Södertälje- Nykvarn informerar och sprider kunskap om människor med funktionshinder i syfte att verka för ett samhälle tillgängligt för alla. Målgrupper är allmänheten, politiker, tjänstemän, myndigheter och andra organisationer.


Funktionsrätt Södertälje-Nykvarn organiserar samarbete mellan funktionshinderföreningar i kommunen. Genom HSO kan även små funktionshindergruppers intressen bevakas.


Som enskild person kan du få hjälp med att hitta rätt instans när det gäller t.ex. hem- och färdtjänst. Du kan få praktiska råd.

Vi hjälper dig också att få kontakt med andra funktionshinderorganisationer. Se medlemsföreningar.

0