HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Styrelsemöten, Måndagar, 18:30-20:30,
Lokal se kallelse

Datum
 Dagordning
Protokoll mall
2019-01-14
.
2019-02-18
2019-03-18
.
2019-04-15 
Årsmöte+ konstituerande 
.
2019-05-13
2019-09-09
 
 
2019-10-07
 
 
2019-11-04
 
 
2019-12-02
 
 
Datum
Kallelse 
 Protokoll
2018-01-22
-
2018-02-19
2018-03-19
2018-04-16 (årsmöte)
2018-05-14
2018-06-18
 
2018-08-27
 Politikerutfrågning
inget protokoll
2018-09-17
2018-10-22
.
2018-12-03
 

Arbetsutskott (AU) möten
18:30 Bojen

Datum
 Protokoll
2019-01-21
2019-02-04 (extra WS möte)
Inget prot.
2019-02-25
2019-03-25
2019-05-13 (extra möte)
    Protokoll
2019-06-03
    Protokoll
2019-08-29
    Protokoll
2019-09-25
    Protokoll
2019-10-24
    Protokoll
2019-11-21
    Protokoll
Datum
Protokoll
2018-02-12
2018-02-26
2018-03-26
2018-05-21
2018-06-25
2018-09-03
2018-09-24
2018-11-19
2018-12-10