HSO Södertälje Nykvarn

Tillsammans är vi starkare!

Medlemsföreningar i HSO Södertälje/Nykvarn
Styrelse representant
Suppleant
   Hemsida / mail
Afasiföreningen
Carina Bladh
  mail
Astma- och allergiföreningen
Richard Erinder 
.
Attention
Helen Karlsson 
Stefan Johansson
DHR
Sven-Ingvar Ny 
Stig Andersson
  mail
Diabetes 
Emelie Dalgren
Carina Storm
Elöverkänsligas förening
Håkan Hedlund
Finska Syn
Marja-Liisa Puikkonen
Pirjo Surakka
  mail
FUB
Christina Corbell
Madeleine Gustafsson
Hjärt- och Lung
Arne Forsberg
 
HRF
Hans Domeij
Kristian Söderberg
IFS – APS Gnistan
Lena Jansson
Neuro
Parkinsongruppen
John trapp
Christina Lillsund
RBU
Anna Ingebrigtsen
Ingen
Reumatikerna
Lena Klaesson
Leena Tiilikainen Johansson
RSMH
Sten Lundin
Berit Thelning
RTP
Monira Benjaro
SHIF
Margareta Jonze
Gunnel Nilsson
SRF
Gunvor Gagnö
  hemsida / mail
Stroke
Yvonne Gillner

Ordförande:

Anna Ingebrigtsen


Kassör:

Hans Domeij


Revisorer:

Sonja Lindh                         

Christer Norman 

                       

Revisorsuppleant:

Jan-Ivar Isaksson Finska Syn


Valberedning:

Laila Starring från Attention 

Bert-Inge Nilsson RSMH